Whistleblowing


Informace pro oznamovatele dle
zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

 

Způsoby podání oznámení

1.    Písemně – listovní zásilka odeslaná na adresu sídla společnosti k rukám příslušné osoby, případně osobně do rukou příslušné osoby.
2.    Ústně – ústní osobní podání příslušné osobě v místě provozovny společnosti nebo telefonicky na tel. čísle 731 87 87 79 v pracovní dny mezi 8 h – 15 h, kde je k zastižení jedna z příslušných osob. 
3.    Elektronicky – pomocí formuláře na odkazu zde, kde jsou k dispozici i pokyny k zaslání oznámení. Oznámení lze také podat prostřednictvím externího oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti zde.

Příslušné osoby

•    Ing. Jan Ryšavý
•    Ing. Daniel Mrkvica

Společnost Ryšavý s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.